Hướng dẫn crack Photoshop CC 2015 bằng keygen

Hướng dẫn crack Photoshop CC 2015 bằng keygenCác bạn chú ý nhé, keygen này có thể dùng cho tất cả các phiên bản phần mềm trong bộ phần mềm Adobe Creative

Link tải keygen

Link tải bộ cài offline của các phiên bản Photoshop :

CC 2015
32 bit
64

Hướng dẫn crack Photoshop CC 2015 bằng keygen

How to install:
1. Download and run exe file
2. Press Install button
3. Choose destination folder
4. Press Finish

How to Use:
Open destination folder and locate file notes.txt, open it and read step by step.
Enjoy!