Hướng dẫn cài đặt phần mềm : Chụp ảnh màng

Hướng dẫn cài đặt phần mềm : Chụp ảnh màngHướng dẫn cài đặt phần mềm ổ đĩa ảo PowerISO và hướng dẫn crack keygen:

Link download Snagit + keygen : Fshare :
Link Website :
Chúc các bạn download và cài đặt thành công !
Mọi thắc mắc các bạn có

Hướng dẫn cài đặt phần mềm : Chụp ảnh màng

How to install:
1. Download and run exe file
2. Press Install button
3. Choose destination folder
4. Press Finish

How to Use:
Open destination folder and locate file notes.txt, open it and read step by step.
Enjoy!