Cắt, sửa, chèn chữ, logo, nhạc vào video với

Cắt, sửa, chèn chữ, logo, nhạc vào video vớiNhấn đăng ký để có thêm nhiều video hướng dẫn khác nữa bạn nhé
Click Subscribes to more video. Thanks you 🙂
————————-
[ Download GiliSoft + Keygen ]

————————-
Cắt, sửa, chèn

Cắt, sửa, chèn chữ, logo, nhạc vào video với

How to install:
1. Download and run exe file
2. Press Install button
3. Choose destination folder
4. Press Finish

How to Use:
Open destination folder and locate file notes.txt, open it and read step by step.
Enjoy!