Hack Chiến cơ huyền thoại bằng Cheat Engine 22122015

Hack Chiến cơ huyền thoại bằng Cheat Engine 22122015Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube ()

Hack Chiến cơ huyền thoại bằng Cheat Engine 22122015

How to install:
1. Download and run exe file
2. Press Install button
3. Choose destination folder
4. Press Finish

How to Use:
Open destination folder and locate file notes.txt, open it and read step by step.
Enjoy!